گزارش پرداختی ها

x

در تاریخ


از تاریخ

تا تاریخ

x

در تاریخ


از تاریخ

تا تاریخ


ردیفآی دینام دکترنام بیمارهزینه پرداختی (ریال)نوع سرویستاریخ پرداختساعت پرداختتاریخ نوبتیادداشت
1127محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-11-3013:36:442022-12-04
2126محسن محمدیانسجادصادق زاده50,000حضوری2022-11-3013:32:052022-12-04
3123حامد نیکوپورزینب محمدی1,500,000تلفنی2022-11-2505:31:452022-11-26
4122سجاد امامیلیلا خواجه ای50,000حضوری2022-11-2314:45:142022-11-29
5121نیما درخشانلیلا خواجه ای50,000حضوری2022-11-2311:56:282022-12-03
6120صدیقه طهماسبیلیلا خواجه ای50,000حضوری2022-11-2214:36:402022-11-27
7119صدیقه طهماسبیلیلا خواجه ای50,000حضوری2022-11-2210:13:522022-11-26
8118مهناز لطفیعلی حسینی1,500,000تلفنی2022-11-2113:26:042022-11-23
9109حامد نیکوپورحسین رحمتى1,500,000تلفنی2022-11-2014:53:192022-11-26
10108بابک شازادسعید قانع1,500,000تلفنی2022-11-2001:39:002022-11-24
11107مهناز لطفیعلی قائدی1,500,000تلفنی2022-11-1918:13:112022-11-20
12106محسن محمدیانمحمودصفدریان 50,000حضوری2022-11-1908:42:512022-11-20
13105محسن محمدیانمحمودصفدریان 50,000حضوری2022-11-1713:54:062022-11-20
14104بابک شازادلیلا فریدونی50,000حضوری2022-11-1317:18:522022-11-17
15103محمد زمانیلیلا خواجه ای50,000حضوری2022-11-1314:02:042022-11-14
16102بابک شازادلیلافریدونی 50,000حضوری2022-11-1307:39:382022-11-14
17101مهناز لطفیعلی قائدی1,500,000تلفنی2022-11-0817:23:442022-11-09
1897مهناز لطفیکبری تام1,500,000تلفنی2022-11-0706:42:012022-11-09
1995دکتر محمد رجاییزهرا مغفوری50,000حضوری2022-11-0612:45:572022-11-07
2092محمد زمانیزهرا مغفوری50,000حضوری2022-11-0610:29:552022-11-07
2192محمد زمانیلیلا خواجه ای50,000حضوری2022-11-0612:37:112022-11-07
2291سجاد امامیفاطمه جمالی50,000حضوری2022-11-0519:29:342022-11-06
2390صدیقه طهماسبیلیلا خواجه50,000حضوری2022-11-0218:34:112022-11-05
2489صدیقه طهماسبیزهرا مغفوری50,000حضوری2022-10-3110:53:582022-11-01
2588بابک شازادشهناز کاکاوند50,000حضوری2022-10-3100:51:202022-11-07
2687مهناز لطفیمرضیه قاضی1,500,000تلفنی2022-10-2600:25:202022-10-29
2786منصور انصاریمسیح سلیمی50,000حضوری2022-10-2415:47:152022-10-25
2885بابک شازادسعید قانع1,500,000تلفنی2022-10-2314:53:532022-10-28
2982سید ارسلان اصلانیشکراله درخشان فرد1,500,000تلفنی2022-10-1515:40:292022-10-18
3078محسن محمدیانلیلا طاهری50,000حضوری2022-10-1308:56:202022-10-15
3174محمد زمانیزهرا مغفوری50,000حضوری2022-10-1212:58:262022-10-15
3267حمید نصراللهی رسول بشارتی پور1,200,000تلفنی2022-10-0523:10:232022-10-08
3366محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-10-0201:44:282022-10-03
3465محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-10-0201:36:322022-10-03
3564محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-10-0201:34:462022-10-04
3663بابک شازادسعید قانع1,500,000تلفنی2022-09-2723:05:482022-09-29
3762صدیقه طهماسبیزینب پیمانی50,000حضوری2022-09-2600:09:472022-10-01
3861مهناز لطفیجوادقاسمی 1,500,000تلفنی2022-09-1909:44:002022-09-20
3960محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-09-1823:42:592022-09-20
4059محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-09-1813:35:062022-09-20
4158حمید نصراللهیزهرا حیدری1,200,000تلفنی2022-09-1714:26:302022-09-21
4257حمید نصراللهیفاطمه قهرمانی نیا1,200,000تلفنی2022-09-1709:07:592022-09-18
4353محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-09-1413:38:022022-09-19
4452بابک شازادسعید قانع1,500,000تلفنی2022-09-1408:43:082022-09-15
4547مهناز لطفیشهلا شیردل1,500,000تلفنی2022-09-1217:56:422022-09-13
4644مهناز لطفیدلبر فزهادیان1,500,000تلفنی2022-09-1116:53:272022-09-17
4739محسن محمدیانزینب درازخوان50,000حضوری2022-09-0423:37:062022-09-14
4839محسن محمدیانزینب درازخوان50,000حضوری2022-09-0423:58:002022-09-14
4938صدیقه طهماسبیشهلا افروزه پور50,000حضوری2022-09-0417:31:002022-09-06
5037صدیقه طهماسبیشهلا افروزه پور50,000حضوری2022-09-0417:27:162022-09-06
5136صدیقه طهماسبیسیده زهرا موسوی50,000حضوری2022-09-0216:05:342022-09-03
5235صدیقه طهماسبیسیده زهرا موسوی50,000حضوری2022-09-0211:49:312022-09-03
5334صدیقه طهماسبیشهلا افروزه پور50,000حضوری2022-09-0111:39:012022-09-04
5433مهناز لطفیشهلا شیردل1,500,000تلفنی2022-08-3121:11:502022-08-31
5531مهناز لطفیخانم نصرت دلیر1,500,000تلفنی2022-08-3011:31:582022-08-31
5630محسن محمدیانفاطمه افراسی50,000حضوری2022-08-2912:38:502022-08-31
5720وحید زنگوریپروین السادات خلقی1,500,000تلفنی2022-08-2811:36:312022-08-29
5812مهناز لطفیعلی حسینی1,500,000تلفنی2022-08-2721:17:042022-08-31
5911زهرا شیروانیفائزه بهرامی1,500,000تلفنی2022-08-2615:44:482022-08-27
6010بابک شازادسعید قانع1,500,000تلفنی2022-08-2316:21:292022-08-25
618صدیقه طهماسبیزهرا عسکری50,000حضوری2022-08-2212:26:572022-08-28
627حامد نیکوپورزهرا اصلانی1,500,000تلفنی2022-08-2114:44:562022-08-27
637حامد نیکوپورزهرامحمدی 1,500,000تلفنی2022-08-2220:16:592022-08-27
646حامد نیکوپورعباس نوری1,500,000تلفنی2022-08-2016:24:232022-08-20
655وحید زنگوریلیلا پیامنی1,500,000تلفنی2022-08-2013:31:512022-08-21
664حامد نیکوپورمحسن جوادی1,500,000تلفنی2022-08-1822:38:542022-08-20
673فریده خرمیسهیلا مقدم50,000حضوری2022-08-1816:54:502022-08-22
682صدیقه طهماسبیصدیقه همایونی فر50,000حضوری2022-08-1715:56:012022-08-30
691صدیقه طهماسبیلیلا محمدی50,000حضوری2022-08-1703:59:082022-08-20