انواع سرطان

انواع سرطان ها: از A تا Z

نویسنده : مدیریت 1402/6/1 15:17:38 122 بازدید 0 نظر
انواع سرطان ها: از A تا Z

سرطان اصطلاحی است که به گروه بزرگی از بیماری ها اطلاق می شود. عامل ایجاد سرطان، تقسیم سریع سلول ها به صورت غیر طبیعی و سرایت آن به سایر بافت ها و اندام ها است.

در بدن سالم، تریلیون ها سلول از طریق رشد و تقسیم سلولی ساخته می شوند، چرا که  بدن به عملکرد روزانه آن ها نیاز دارد. سلول های سالم چرخه زندگی خاصی دارند و به نوعی تکثیر و با توجه به نوع سلول از بین می روند. سلول های جدید، جای سلول های قدیمی یا آسیب دیده را می گیرند. سرطان این روند را مختل کرده و منجر به رشد غیر طبیعی سلول ها می شود. این عمل ناشی از تغییر یا جهش در دی ان ای (DNA) است.

دی ان ای در ژن های جداگانه هر سلول وجود دارد و دارای دستورالعمل هایی است که به سلول می گوید چه عملکردهایی را باید انجام دهد و چگونه رشد و تقسیم شود. جهش ها به طور مکرر در DNA اتفاق می افتند، اما معمولاً سلول ها این اشتباهات را تصحیح می کنند. وقتی یک اشتباه اصلاح نشود، یک سلول می تواند سرطانی شود.

جهش ها می توانند باعث شوند سلول هایی که باید بمیرند، زنده بمانند و سلول های جدید شکل بگیرند. این سلول های اضافی می توانند به طور غیرقابل کنترل، تقسیم شده و باعث می شوند تومور شکل بگیرد. تومورها بسته به جایی که در بدن رشد می کنند، می توانند باعث ایجاد انواع مشکلات شوند.

اما همه تومورها سرطانی نیستند. تومورهای خوش خیم غیر سرطانی هستند و به بافت های مجاور گسترش نمی یابند. اما گاهی اوقات این تومورها، به اعضای بدن و بافت های مجاور فشار وارد کرده، بزرگ شده و مشکلاتی ایجاد می کنند. اما تومورهای بدخیم سرطانی هستند و می توانند به سایر نقاط بدن حمله کنند.

برخی از سلول های سرطانی همچنین می توانند از طریق جریان خون یا سیستم لنفاوی به جاهای دیگری در بدن انتقال یابند. این فرایند متاستاز نامیده می شود. سرطان هایی که متاستاز شده اند، به عنوان سرطان های پیشرفته شناخته می‌شوند. درمان سرطان های پیشرفته سخت تر است.

انواع اصلی سرطان

نامگذاری سرطان ها با توجه به ناحیه ای که در آن شروع می شود صورت می‌گیرد، حتی اگر در قسمت های دیگر بدن گسترش یابد. به عنوان مثال، سرطانی که در ریه ها شروع می شود و به کبد گسترش می یابد، سرطان ریه نامیده می شود. همچنین چندین اصطلاح بالینی برای انواع خاصی از سرطان وجود دارد:

 • کارسینوما- سرطانی است که در پوست یا بافت هایی که اندام های داخلی را پوشش می‌دهند شروع می شود.
 • سارکما- سرطانی است که از بافت های همبند مانند استخوان ، عضله ، غضروف و رگ های خونی آغاز می‌شود.
 • لوسمی- سرطان های مرتبط با گلبول های سفید که از مغز استخوان که سلول های خونی را ایجاد می کند، شروع می‌شود.
 • لنفوم و میلوما- سرطان های سیستم ایمنی بدن هستند.
 • سرطان مغز و نخاع- به سرطان های سیستم عصبی مرکزی شناخته می شوند.

چند نوع سرطان وجود دارد

در ادامه اسامی انواع سرطان با توجه به جایی که از آن جا شروع شده است، به ترتیب الفبای انگلیسی بیان شده است:

A

 • Acoustic Neuromaتومور بافت عصبی گوش                                                       
 • Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)لوسمی لنفوبلاستیک حاد                               
 • Acute Myeloid Leukemia (AML)لوسمی حاد میلوئیدی                                        
 • Advanced Cancerسرطان پیشرفته                                                                         
 • Advanced Melanomaملانومای پیشرفته                                                                   
 • Advanced Prostate Cancerسرطان پروستات پیشرفته                                             
 • Anal Cancerسرطان مقعد                                                                                     
 • Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL)لنفوم سلول بزرگ آناپلاستیک                   
 • Anaplastic Thyroid Cancerسرطان آنوپلاستیک تیروئید                                             
 • Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma (AITL)لنفوم سلول تی آنژیوایمونوبلاستیک  
 • Anorectal Melanomaملانومای آنورکتال                                                                 
 • Astrocytomaآستروسیتوم                                                                                   

B

 • Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma) سرطان مجاری صفراوی                           
 • Bladder Cancerسرطان مثانه                                                                           
 • Blood Cancerسرطان خون                                                                              
 • Bone Cancerسرطان استخوان                                                                             
 • Bowel Cancerسرطان روده                                                                                   
 • Brain Cancer, Secondaryسرطان مغز، ثانویه                                                            
 • Brain Tumorsتومورهای مغز                                                                                  
 • Breast Cancerسرطان سینه                                                                                   
 • Breast Cancer in Menسرطان سینه در مردان                                                           
 • Burkitt Lymphoma لنفوم بورکیت                                                                           

C

 • Cancer of Unknown Primary (CUP)
 • Cervical Cancerسرطان دهانه رحم                                                                          
 • Chondrosarcomaکندروسارکوم                                                                             
 • Chordoma کوردومای                                                                                            
 • Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL)لوسمی لنفوسیتی مزمن                               
 • Chronic Myeloid Leukaemia (CML)لوسمی میلوئیدی مزمن                                    
 • Colon Cancerسرطان روده بزرگ                                                                           
 • Craniopharyngiomaکرانیوفارنژیوم                                                                        
 • Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL)

 

D

 

 • Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL)لنفوم سلول بی بزرگ                            
 • Ductal Carcinoma in Situ (DCIS) کارسینوم داکتال (مجرایی) درمحل                                 

E

 

 • Early (Localised) Prostate Cancer سرطان پروستات مرحله اولیه                              
 • Ependymoma اپاندیموم                                                                                        
 • Essential Thrombocythaemia (ET)
 • Ewing Sarcoma سارکوم یوئینگ                                                                        
 • Eye Cancer (Ocular Melanoma) سرطان چشم                                                    

 

F

 

 • Fallopian Tube Cancerسرطان لوله رحم                                                                  
 • Follicular Lymphoma

 

G

 

 • Gall Bladder Cancerسرطان کیسه صفرا                                                                  
 • Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)تومور استرومال دستگاه گوارش                 
 • Germ Cell Ovarian Cancerسرطان تخمدان ژرم سل                                                   
 • Gliomaگلیوما                                                                                                      

 

H

 

 • Haemangioblastomaتومور بدخیم بافت رگی                                                            
 • Head and Neck Cancerسرطان سر و گردن                                                              
 • Hodgkin Lymphoma (HL)لنفوم هوچکین                                                               

 

I

 

 • Inflammatory Breast Cancerسرطان سینه التهابی                                                   

 

 

K

 

 • Kaposi's Sarcomaسارکومای کاپوزی                                                                      
 • Kidney Cancerسرطان کلیه                                                                                   

 

L

 

 • Laryngeal (larynx) Cancerسرطان حنجره                                                              
 • Leiomyosarcoma لیومیوسارکوما                                                                           
 • Leukaemiaسرطان خون(لوسمی)                                                                             
 • Liver Cancerسرطان کبد                                                                                     
 • Locally Advanced Prostate Cancerسرطان پروستات مرحله 3                                   
 • Lung Cancerسرطان ریه                                                                                       
 • Lymph Node Cancer, Secondaryسرطان غدد لنفاوی ثانویه                                        
 • Lymphoblastic Lymphoma لنفوم لنفوبلاستیک                                                        
 • Lymphoma

 

M

 

 • MALT lymphoma (Extranodal Marginal Zone Lymphoma)لنفوم مالت                 
 • Mantle Cell Lymphomaلنفوم سلول منتل                                                                  
 • Medullary Thyroid Cancerسرطان تیروئید مدولاری                                                  
 • Medulloblastoma تومور مغزی متشکل از مدوبلاست ها                                             
 • Melanomaملانوما                                                                                                
 • Meningioma مننژیوم                                                                                           
 • Mesotheliomaمزوتیلوما                                                                                       
 • Mouth cancerسرطان دهان                                                                                    
 • Myelodysplasia (MDS)دیپلازی نخاع                                                                   
 • Myelofibrosis (MF)میلوفیبروز                                                                             
 • Myelomaمیلوما                                                                                                   

 

N

 • Nasal and Sinus Cancerسرطان بینی و سینوس                                                         
 • Nasopharyngeal Cancerسرطان نازوفارنکس                                                          
 • Neuroendocrine Tumours (NETs)تومورهای نورواندکرین                                        
 • Nodal Marginal ZoneB-cell Lymphoma
 • Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)لنفوم هوچکین                                                    
 • Non-small Cell Lung Cancerسرطان ریه سلول غیر کوچک                                        

 

O

 • Oesophageal Cancerسرطان مری                                                                         
 • Oligodendroglioma
 • Oropharyngeal Cancerسرطان حلق و دهان                                                             
 • Osteosarcoma استئوسارکوما                                                                                 
 • Ovarian Cancer سرطان تخمدان                                                                              

P

 

 • Paget's Disease of the Breast بیماری پاژه پستان                                                    
 • Pancreatic Cancer سرطان پانکراس                                                                    
 • Parathyroid Cancer سرطان پارا تیروئید                                                               
 • Penile Cancer سرطان آلت تناسلی                                                                            
 • Peripheral T-cell Lymphomaلنفوم سلول تی محیطی                                                 
 • Phyllodes Tumours
 • Pineal Region Tumours
 • Pituitary Gland Tumorsتومورهای غده هیپوفیز                                                       
 • Polycythemia Vera (PV)پلیسیتمی حقیق                                                              
 • Primary CNS Lymphomaلنفوم های اولیه دستگاه عصبی                                            
 • Primary Mediastinal Large B-cell Lymphoma لنفوم میان سینه ای سلول بی اولیه         
 • Primary Peritoneal Cancerسرطان صفاقی اولیه                                                       
 • Prostate Cancerسرطان پروستات                                                                            
 • Pseudomyxoma Peritonei (PMP)

 

R

 

 • Rare Cancersسرطان های نادر                                                                               
 • Rectal Cancerسرطان رکتال                                                                                  
 • Recurrent Melanoma
 • Rhabdomyosarcomaرابدومیوسارکوم                                                                     

 

S

 • Salivary Gland Cancerسرطان غدد بزاقی                                                                
 • Sarcomaسارکوما                                                                                                 
 • Secondary Bone Cancerسرطان استخوان ثانویه                                                        
 • Secondary Breast Cancerسرطان سینه ثانویه                                                            
 • Secondary Cancerسرطان ثانویه                                                                            
 • Secondary Liver Cancerسرطان کبد ثانویه                                                                
 • Secondary Lung Cancerسرطان ریه ثانویه                                                               
 • Skin Cancerسرطان پوست                                                                                     
 • Small Bowel Cancerسرطان روده کوچک                                                                 
 • Small Cell Lung Cancerسرطان سلول کوچک ریه                                                      
 • Small Lymphocytic Lymphoma (SLL)
 • Soft Tissue Sarcomaسارکومای بافت نرم                                                                 
 • Spinal Cord Tumorsتومورهای نخاعی                                                                   
 • Splenic Marginal Zone Lymphoma (SMZL)
 • Stomach Cancerسرطان معده                                                                                 

 

T

 • Throat Cancerسرطان گلو                                                                                     
 • Thymus Gland Cancerسرطان غده تیموس                                                                
 • Thyroid Cancerسرطان تیروئید                                                                               
 • Tongue Cancerسرطان زبان                                                                                  
 • Tracheal Cancerسرطان نای                                                                                  
 • Triple Negative Breast Cancerسرطان سینه سه گانه منفی                                                  

 

U

 

 • Ureter and Renal Pelvis Cancers

 

 

V

 

 • Vaginal Cancerسرطان واژن                                                                                 
 • Vulval Cancerسرطان آلت تناسلی زنانه                                                                    

 

W

 

 • Waldenstrom's Macroglobulinaemia
 • Womb Cancerسرطان رحم                                                                                      

 

تعداد بازدید : 122 نفر

* - لطفا نظر خود را در خصوص این مقاله بیان بفرمایید: