همکاری با طب مگزین

طب مگزین برای ارائه بهترین مقالات نیاز به همکاری شما دارد.چنانچه در زمینه مقاله نویسی،گرافیک و برنامه نویسی مهارت دارید رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.


tebmagazine.fa@gmail.com