• عنوان
  توضیحات
 • Recurrence
  عود/برگشت بیماری

  رشد سلول سرطانی در همان ناحیه یا قسمت دیگر بدن پس از درمان سرطان.

 • Radiation Therapy
  پرتودرمانی

  درمانی است که از پرتوهایی با انرژی بالا یا مواد رادیواکتیو برای آسیب رساندن به سلول های سرطانی و توقف رشد آن­ها استفاده می ­کند.

 • Radiation Oncologist
  آنکولوژیست رادیولوژی

  پزشکی که متخصص در درمان سرطان با پرتودرمانی است.

 • Prognosis
  پیش آگهی

  نتیجه بیماری مورد انتظار و احتمال بهبودی.

 • Pathologist
  آسیب شناس

  پزشکی که سلول­ ها را زیر میکروسکوپ مطالعه می ­کند تا بیماری­ ها را شناسایی کند.

 • Oncologist
  آنکولوژیست

  پزشکی که متخصص در سرطان و درمان آن است.

 • Risk Factors
  فاکتورهای خطرآفرین

  رفتارها (مانند استعمال سیگار) و یا سایر شرایطی (سابقه خانوادگی/ژنتیکی) که ممکن است خطر ابتلا به سرطان را در شما افزایش دهد.

 • sporadic Cancer
  سرطان تک گیر

  سرطان در افرادی که حامل جهش پرخطری نیستند.