آزمایشگاه بقراط
اشتراک گذاری
درباره ی آزمایشگاه بقراط

آزمایشگاه بقراط واقع در شیراز، خیابان زند، کوچه شهید عبائیان است. در این آزمایشگاه خدمات زیر ارائه می گردد:

انجام کلیه تست های پاتولوژی،کلیه های تست های تومور مارکر های سرطانی به روش ای سی ال، تست های غربالگری و ژنیتیک و آلرژی با همکاری کشورهای آلمان و بلژیک و همچنین انجام تست های خون در منزل و جواب دهی روزانه.

 

اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیف خدمات بخش
1 تست های پاتولوژی
2 تست تومور مارکرهای سرطانی
3 تست های غربالگری
4 تست های ژنتیک
5 تست های آلرژی
6 تست های خون در منزل

بیمه:

ردیف نام بیمه
7 تامین اجتماعی
8 خدمات درمانی
9 نیروهای مسلح
10 کانون سردفترداران
11 بانک صادرات
12 بانک ملی