کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر عاطفه اکبری
اشتراک گذاری
درباره ی کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر عاطفه اکبری

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر عاطفه اکبری واقع در شیراز، خیابان زند است. در این مرکز خدمات زیر ارائه می گردد:

داپلر رنگی، سونوگرافی واژینال، سونوگرافی NT و سلامت جنین، سونوگرافی پستان و بافت های نرم و تیروئید، سونوهیستروگرافی، سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی و نمونه بردای تحت هدایت سونوگرافی و انواع رادیوگرافی های ساده و رنگی.

 

اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیف خدمات بخش
1 سونوگرافی
2 رادیولوژی

بیمه:

ردیف نام بیمه
3 آزاد