کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر منصوره بهمنی
اشتراک گذاری
درباره ی کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر منصوره بهمنی

کلینیک رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی دکتر منصوره بهمنی مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های رادیولوژی، دستگاه های دیجیتال ماموگرافی دوبعدی و سه بعدی(توموسنتز هالوژنیک)، عکس رنگی از رحم و لوله ها (هیستیر و سالپنگوگرافی) و اولین مرکز ماموگرافی سه بعدی در جنوب کشور و مجهز به دستگاه سنجش تراکم استخوان و آنالیز بدن است. این مرکز مجهز به پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی تخصصی پستان و بافت نرم، سونوگرافی تخصصی داخلی زنان، نمونه برداری از توده های پستان زیر گاید، سونوگرافی و سونوگرافی عروقی رنگی و همچنین مجهز به پکیج مدرن ترین امکانات تشخیصی سرطان سینه و غربالگری سرطان سینه و عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی می باشد.

اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیف خدمات بخش
1 رادیولوژی
2 سونوگرافی
3 ماموگرافی
4 سی تی اسکن
5 ام آر آی

بیمه:

ردیف نام بیمه
6 آزاد