کلینیک درد ناب
اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیف خدمات بخش
1 درمان و تسکین درد دیسک کمر (سیاتیک) و گردن بدون جراحی درمان و تسکین درد تنگی کانال نخاعی بدون جراحی درمان و تسکین درد آرتروز شانه و زانو و سایر مفاصل درمان و تسکین دردهای سرطانی، دردهای لگنی و … درمان

بیمه:

ردیف نام بیمه
2 آزاد