انستیتو کانسر پردیس
اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیفخدماتبخش
1آزمایشگاه
2تصویر برداری
3رادیوتراپی
4شیمی درمانی
5فیزیوتراپی

بیمه:

ردیفنام بیمه
6نیروهای مسلح
7تامین اجتماعی
8بیمه های تکمیلی ایران، نوین، sos
9بانک ملی، سپه، کشاورزی