انستیتو کانسر پردیس
اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

خدمات:

ردیف خدمات بخش
1 آزمایشگاه
2 تصویر برداری
3 رادیوتراپی
4 شیمی درمانی
5 فیزیوتراپی

بیمه:

ردیف نام بیمه
6 نیروهای مسلح
7 تامین اجتماعی
8 بیمه های تکمیلی ایران، نوین، sos
9 بانک ملی، سپه، کشاورزی