لوگو سایت
دکتراحمد عبداللهی

دکتر احمد عبداللهی

فلوشیپ جراحی سرطان

کد نظام پزشکی : 57815

خدمات تخصصی

بیوگرافی

 دکتر احمد عبدالهی دارای مدرک تخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی سرطان

ایشان در حال حاضر در شهرستان گراش در  مطب شخص ودر  در بیماستان امام علی این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

نظرات در مورد دکتر احمد عبداللهی

دکتر احمد عبداللهی

دکتر احمد عبداللهی

فلوشیپ جراحی سرطان

کد نظام پزشکی : 57815

QRCode دکتر احمد عبداللهی

نوبت اینترنتی :