اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر عاطفه اکبری خیابان20 متری سینما سعدی نبش ادیبهشت ساختمان پرند،طبقه 5،واحد 10 شنبه تا چهارشنبه 15-20