اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1389 تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1394 فلوشیپ جراحی سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
بیمارستان مادر و کودک شیراز، دروازه قرآن پنج شنبه صبح ها
بیمارستان شهید فقیهی خیابان زند
درمانگاه مطهری میدان نمازی چهارشنبه عصرها