اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1389 تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1394 فلوشیپ جراحی سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
2019 جراحی و هایپیک( شیمی درمانی داخل شکم) جراح هامبورگ آلمان
2019 جراحی دارای مدرک کورس جراحی سرطان پیشرفته پوست(ملانوم) آتن یونان( تاییدیه جامعه جراحی آنکولوژی اروپا ESSo
2016 جراحی دارای مدرک کورس جراحی و هایپیک( شیمی درمانی داخل شکم) آیندهوون هلند
1393 تاکنون دانشگاه علوم پزشکی شیراز استادیار

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
بیمارستان مادر و کودک شیراز، دروازه قرآن پنج شنبه صبح ها
بیمارستان شهید فقیهی خیابان زند
درمانگاه مطهری میدان نمازی چهارشنبه عصرها