اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1387 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل
1391 متخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان