اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1368پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1372متخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1389فلوشیپ لاپاراسکوپیدانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
بیماستان مادر و کودکشیراز-بیمارستان مادر و کودک غدیرچهرشنبه صبح9-12