اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1384 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
1390 متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک بندر عباس-خیابان سید جمال الدین روبرو عکاسی ساسان-ساختمان اسپسنال شنبه و چهارشنبه 4 تا 9 شب