اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1390 پزشکی عمومی دانشگاه شیراز
1394 متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرای تناسلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1399 فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی دانشگاه شهید بهشتی مرکز لبافی نژاد (قطب اورولوژی کشور)

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان