اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1378 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1385 متخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390 فوق تخصص خون و سرطان کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک دکتر محمد رضا بردبار شیراز- خیابان زندروبروی هتل پارس کوچه47ساختمان فیروزه شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه 14-19