اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1378پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1385متخصص کودکاندانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390فوق تخصص خون و سرطان کودکاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر محمد رضا بردبارشیراز- خیابان زندروبروی هتل پارس کوچه47ساختمان فیروزهشنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه14-19