اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1386 دکترای حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1391 متخصص جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک دکتر دانسته شیراز-خیابان قصرالدشت بین کوچه 77-75ساختمان تریتاواحد9 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16-20