اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1391پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396متخصص جراحی بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقراتدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکمعدل غربی جنب مرکز تابا ساختمان نهال طبقه 4شنبه تا سه شنبه16-20