اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1381 پزشکی عمومی علوم پزشکی بندرعباس
1388 متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397 فوق تخصص غدد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک دکتر دیالمه شیرازخیابان زندنزدیک خیابان-ساختمان ولیعصرطبقه دوم یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 16-20