لوگو سایت
دکترعلیرضا  شمسایی فر

دکتر علیرضا شمسایی فر

فلوشیپ فوق‌تخصصی جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمی

کد نظام پزشکی : 54035

مشاوره تلفنی

خدمات تخصصی

جراحی توده های خوش خیم و بدخیم کبدی
جراحی توده های پانکراس
پیوند کبد
پانکراس
روده و کلیه و جراحی سرطان های پیشرفته داخل شکم همراه با شیمی درمانی داخل شکم

بیوگرافی

دکتر علیرضا شمسایی فر فلوشیپ فوق‌تخصصی جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمی.

دکتر علیرضا شمسایی فر در سال ۱۳۸۵ مدرک تخصص در جراحی عمومی و در سال ۱۳۹۰ مدرک فلوشیپ پیوند اعضا را دریافت نموده‌اند.

دکتر علیرضا شمسایی فر عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشکاه شیراز و عضو بخش پیوند اعضا بیمارستان ابوعلی سینا شیراز هستند. در حال حاضر ایشان کلیه جراحی‌های مرتبط با پیوند کبد، پانکراس، کلیه و روده و همچنین جراحی‌های کبد، صفرا و پانکراس (هپاتوبیلیاری) و سرطان‌های اعضای شکمی را انجام می‌دهند.
 

نظرات در مورد دکتر علیرضا شمسایی فر

دکتر علیرضا  شمسایی فر

دکتر علیرضا شمسایی فر

فلوشیپ فوق‌تخصصی جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمی

کد نظام پزشکی : 54035

QRCode دکتر علیرضا  شمسایی فر

نوبت اینترنتی :