اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1371پزشکی عمومیدانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1375تخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپیدانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1378فوق تخصص جراحی سرطاندانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1386فلوشیپ جراحی های چاقیاتریش

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
MC bodyدوبی، اماراتشنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه17:00-20:00