اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1371 پزشکی عمومی دانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1375 تخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1378 فوق تخصص جراحی سرطان دانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1386 فلوشیپ جراحی های چاقی اتریش

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
MC body دوبی، امارات شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه 17:00-20:00