اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1371 پزشکی عمومی دانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1375 تخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی دانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1378 فوق تخصص جراحی سرطان دانشگاه پزشکی و داروسازی کلوژ، نپوکا، رومانی
1386 فلوشیپ جراحی های چاقی اتریش

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
از 1398 تا کنون جراحی جراح مشاور و رئیس بخش جراحی دبی
از 1396 تا 1398 جراحی جراح مشاور و رئیس بخش جراحی kings college
از 1395 تا 1396 جراحی جراح مشاور و رئیس بخش جراحی عمومی Medeor 24*6
1388 تا 1396 جراحی جراح مشاور و رئیس بخش جراحی عمومی متخصصین کانادا
1386 جراحی متخصص ارشد در بیمارستان رشید، دوبی، امارات متحده عربی، جراح عمومی و متخصص جراحی لاپراسکوپی پیشرفته دبی
1381 تا 1384 متخصص ارشد رشید دبی
1379 تا 1381 جراحی متخصص ارشد ایرانیان دبی

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
MC body دوبی، امارات شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه 17:00-20:00
king college london دوبی، امارات همه روزه 9:00-17:00
mediclinic city hospitel دوبی، امارات برحسب تقاضا بر حسب تقاضا