اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1383 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390 متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک شیراز- خیابان اردیبهشت غربی، ساختمان مهر سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۸:۳۰