اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1382 کارشناسی روان شناسی تربیتی علامه طباطبایی
1389 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی علامه طباطبایی
1399 دکترای روان شناسی دانشگاه الزهرا

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان