اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1382 کارشناسی روان شناسی تربیتی علامه طباطبایی
1389 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی علامه طباطبایی
1399 دکترای روان شناسی دانشگاه الزهرا

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
از 1398 تا کنون طب تسکینی روان شناس فیروز گر
از 1388 تا 1391 شهید بهشتی روان شناس(پژوهش و درمان)
از سال 1397 تا کنون کلینیک روان شناسی خانه مهر روان شناس

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان