اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1382 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390 متخصص پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان