اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1383 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390 متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396 فوق تخصص گوارش، کبد و صفرا دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک دکتر فرانک قاسمی شیراز، خیابان زند، روبه روی اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی ( سعدی) نبش کوچه ۴۱، طبقه ششم بانک شهر، مرکز پزشکی شهر شنبه تا چهارشنبه 16-20