اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1383 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390 متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396 فوق تخصص گوارش، کبد و صفرا دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک دکتر فرانک قاسمی شیراز،خیابان زند،نبش کوچه۴۱،طبقه ششم بانک شهر،مرکز پزشکی شهر شنبه تا چهارشنبه 16-20