اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1383پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1390متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396فوق تخصص گوارش، کبد و صفرادانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر فرانک قاسمیشیراز،خیابان زند،نبش کوچه۴۱،طبقه ششم بانک شهر،مرکز پزشکی شهرشنبه تا چهارشنبه16-20