لوگو سایت
دکترحسن حامدی

دکتر حسن حامدی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

کد نظام پزشکی : 40102

خدمات تخصصی

رادیوتراپی و شیمی درمانی و تشخیص انواع سرطان ها

بیوگرافی

دکتر حسن حامدی متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شیراز.

مدرک پزشکی عمومی را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳72 و مدرک تخصص رادیوتراپی و آنکولوژی را در سال 1392 از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شیراز دریافت نموده‌ام.

از سال 1392 در بیمارستان نمازی شیراز و درمانگاه امام رضا مشغول به فعالیت می‌باشم.

نظرات در مورد دکتر حسن حامدی

دکتر حسن حامدی

دکتر حسن حامدی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

کد نظام پزشکی : 40102

QRCode دکتر حسن حامدی

نوبت اینترنتی :