اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1372 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1377 متخصص گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1388 فلوشیپ جراحی حنجره دانشگاه علوم پزشکی ایران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان