اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1388 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
- بیماری های خاص مدیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- رادیوتراپی پزشک مرکز البرز کرج
- رادیوتراپی پزشک و مسئول فنی کلینیک کنسر پردیس

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
انستیتو کانسر پردیس شیراز تقاطع باهنر جنوبی ابتدای بلوار رحمت انستیتو کانسر پردیس شنبه تا چهارشنبه عصر و پنجشنبه صبح 8-20