اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1388 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
انستیتو کانسر پردیس شیراز-تقاطع باهنرجنوبی-ابتدای بلوار-رحمت انستیتوکانسرپردیس شنبه تا چهارشنبه عصر و پنجشنبه صبح 8-20