اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1379 پزشکی عمومی دانشگاه شاهد تهران
1390 فوق تخصص خون و سرطان کودکان دانشگاه جندی شاپور
1385 تخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک ابوذر اهواز جنب بیمارستان ابوذر هر روز 18:00-22:00
درمانگاه شفا اهواز جنب بیمارستان گلستان صبح ها