اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1379 پزشکی عمومی دانشگاه شاهد تهران
1390 فوق تخصص خون و سرطان کودکان دانشگاه جندی شاپور
1385 تخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1390 هیئت علمی استاد دانشگاه اهواز
تا کنون علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هیئت علمی اهواز
1391 تا 1392 آنکولوژی ریاست اهواز
1392 خون ریاست کلینیک فوق تخصصی بیمارستان ابوذر
1382 بهداشت ریاست بهداشت شمشیر شهرستان پاوه
1385 بهداشت ریاست مرکز مرکز بهداشت ارزانفود همدان

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک ابوذر اهواز جنب بیمارستان ابوذر هر روز 18:00-22:00
درمانگاه شفا اهواز جنب بیمارستان گلستان صبح ها