اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1389 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1396 متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان