اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1377 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1390 متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1394 فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان دانشگاه شهید بهشتی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
تهران شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی ساختمان زمرد شنبه، دوشنبه، سه شنبه 19:00 تا 16:00