لوگو سایت
دکترکوروش  کاظمی

دکتر کوروش کاظمی

فلوشیپ فوق‌تخصصی جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمی

کد نظام پزشکی : 61153

مشاوره تلفنی

خدمات تخصصی

جراحی توده های خوش خیم و بدخیم کبدی
جراحی توده های پانکراس
پیوند کبد
پانکراس
روده و کلیه و جراحی سرطان های پیشرفته داخل شکم کودکان همراه با شیمی درمانی داخل شکم

بیوگرافی

دکتر کوروش کاظمی، فلوشیپ فوق تخصصی پیوند اعضا،جراحی کبد، کیسه صفرا و پانکراس و جراح پیوند کبد در کودکان.

دکتر کوروش کاظمی در سال 1387 مدرک فوق تخصصی خود را از دانشگاه شیراز دریافت نموده‌اند. ایشان ذر زمینه پیوند کبد در کودکان فعالیت می‌کنند. دکتر کوروش کاظمی در حال حاضر در بخش پیوند بیمارستان ابوعلی سینا مشغول به فعالیت می‌باشند.

نظرات در مورد دکتر کوروش کاظمی

دکتر کوروش  کاظمی

دکتر کوروش کاظمی

فلوشیپ فوق‌تخصصی جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمی

کد نظام پزشکی : 61153

QRCode دکتر کوروش  کاظمی

نوبت اینترنتی :