لوگو سایت
دکتربیژن خادمی

دکتر بیژن خادمی

فلوشیپ جراحی سر و گردن

کد نظام پزشکی : 18338

خدمات تخصصی

جراحی تومورهای سر و گردن تومورهای خوش خیم و بدخیم حفره دهان و زبان تومورهای حلق نازوفارنکس وهیپوفارنکس تومورهای حنجره انواع جراحی های ان تومورهای سینوس ها تومورهای کام و فک فوقانی و تحتانی تومورهای پاروتید و غدد تحت فکی تومورهای پوست صورت و ترمیم با گرافت یا فلاپ های موضعی جراحی های اندوسکپی سینوس ها جراحی اندوسکپی مجاری اشکی جراحی اندوسکپی دکمپرسیون اربیت جراحی اندوسکپی ترمیم CSF Leakage

بیوگرافی

دکتر بیژن خادمی متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ جراحی سر و گردن از دانشگاه تهران سال ۱۳۷۲. مدرک دکترای پزشکی عمومی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده و در سال ۱۳۶۷ نفر اول بورد تخصصی بوده ام. از سال ۱۳۶۸ تاکنون اتندینگ دانشگاه علوم پزشکی شیراز و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ به مدت هفت دوره به عنوان مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به فعالیت مشغول بوده ام. با درجه علمی استادی به مدت بیست سال عضو هیأت بورد گوش و حلق و بینی بوده و در حال حاضر در بیمارستان های خلیلی، مادر و کودک غدیر و درمانگاه مطهری در شیراز مشغول به فعالیت می باشم. از جمله سوابق من در جراحی می توان به موارد زیر اشاره کرد: جراحی تومورهای سر و گردن تومورهای خوش خیم و بدخیم حفره دهان و زبان تومورهای حلق نازوفارنکس وهیپوفارنکس تومورهای حنجره انواع جراحی های ان تومورهای سینوس ها تومورهای کام و فک فوقانی و تحتانی تومورهای پاروتید و غدد تحت فکی تومورهای پوست صورت و ترمیم با گرافت یا فلاپ های موضعی جراحی های اندوسکپی سینوس ها جراحی اندوسکپی مجاری اشکی جراحی اندوسکپی دکمپرسیون اربیت جراحی اندوسکپی ترمیم CSF Leakage

نظرات در مورد دکتر بیژن خادمی

دکتر بیژن خادمی

دکتر بیژن خادمی

فلوشیپ جراحی سر و گردن

کد نظام پزشکی : 18338

QRCode دکتر بیژن خادمی

نوبت اینترنتی :