اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1358 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1367 متخصص گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1372 فلوشیپ جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان