اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1394 پزشکی عمومی علوم پزشکی گیلان
1398 متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک دزفول- بلوار بعثت مرکز رادیوتراپی آنکولوژی امام حسن شنبه تا چهارشنبه 13:00 تا 8:00