اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1387 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1393 متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397 فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان