اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1383 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1391 متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396 فلوشیپ طب تسکینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک اردیبهشت-بین فلسطین و 20 متری-ساختمان مهر-طبقه2 شنبه و دوشنبه 15-20