اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1381پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
1390متخصص زنان و زایماندانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396فلوشیپ لاپاراسکوپیدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینییکشیرازخیابان ادیبهشت ساختمان سیناشنبه، دوشنبه و سه شنبه صبح ها و چهارشنبه عصرها