اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
0 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1394 تخصص رادیوتراپی انکولوژی داانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1383-1385 مرکز بهداشتی و درمانی سن سن کاشان مسئول مرکز
1385-1389 اورژانس مرکزی کاشان پزشک اورژانس پزشکی
1389-1390 پزشک نوزادان شبیه خوانی کاشان
1393-1394 دستیار ارشد امام حسین تهران
1395-1396 متخصص رادیوتراپی انکولوژی امام سجاد شهریار

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک روشنا تهران، صادقیه، خیابان شهدای صادقیه، کوچه پرویز، پلاک 15. هر روز 10:00-17:00