اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1373 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1382 متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1392 فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان