اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1384 متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1390 فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1376 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک دکتر محمدیان شیراز،خیابان معدل غربی،مجتمع پزشکی راز شنبه تا چهارشنبه 17-20