اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1372 پزشکی عمومی علوم پزشکی شیراز

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1376 تا 1385 مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد مسئول فنی بهزیستی
1377 بهزیستی پزشک
1391 تا کنون پزشک خانواده پزشک خانواده
1393 وزارت کشور و استانداری فاس پزشک معتمد

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
درمانگاه سپهر شیراز. تاچارا جنب پارک علوی هر روز صبح ها و عصر ها