اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1374پزشکی عمومی
1384متخصص جراحی عمومی

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر موسی زادهتهران، خیابان ولی عصر، سه راه توانیر، کوچه دوم گاندی، ساختمان پزشکان دی، پلاک 12، طبقه 8، واحد cچهارشنبه15-19