اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1383 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1389 تخصص رادیوتراپی آنکولوژی علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
بیمارستان نمازی( بخش پرتو درمانی) فلکه نمازی صبح ها بر حسب تقاضا
درمانگاه امام رضا فلکه نمازی شنبه، دوشنبه، سه شنبه 16:00-20:00