اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1382 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
1389 متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
- جراحی عضو انجمن بین المللی جراحان ستون فقرات Ao spine اروپا و آمریکا _ سابقه ۱۵ سال جراحی مغز و ستون فقرات در بیمارستان های نمازی و چمران شیراز و همچنین بیمارستان های خوزستان از جمله ماهشهر ، آبادان ، اهواز بیمارستان نمازی، شرکت نفت
- جراحی عضو انجمن بین المللی جراحان ستون فقرات Ao Spine اروپا و آمریکا

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان