اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1385 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1391 متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1396 فلوشیپ جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان