اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1379 پزشکی عمومی دانشکده پزشکی جهرم
1385 متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1390 فلوشیپ فوق تخصصی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک درد ناب شیراز، خیابان معدل غربی، مجتمع پزشکی تابا طبقه دوم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه صبح ها