اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1379 پزشکی عمومی دانشکده پزشکی جهرم
1385 متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1390 فلوشیپ فوق تخصصی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1385 هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشیار
از سال 1385 نظام سلامت کشور و معاونت توسعه و مدیر یت دانشگاه مدیریتی و اجرایی

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک درد ناب شیراز، خیابان معدل غربی، مجتمع پزشکی تابا طبقه دوم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه صبح ها