اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1386پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1394متخصص جراحی استخوان و مفاصلدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1399فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست و میکروسرجریدانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک طب ورزشی اردیبهشتخیابان قصرالدشت-روبروی قنادی کامرانپنج شنبه10:00 تا 8:00