اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1375 پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران
1387 تخصص جراحی عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران
1395 فوق تخصص جراحی سرطان دانشگاه شهید بهشتی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
بیمارستان ام آر آی چمران بیمارستان مرکزی ام آر آی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها 12-9