اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1392 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1398 متخصص اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان